Home

De Formulierenbrigade wil mensen helpen bij het zoeken naar hulp en ondersteuning in de gemeente Rhenen. Zij houdt daartoe een wekelijks spreekuur in De Westpoort op de donderdagen van 9.00 tot 12.00 uur(m.i.v. 1 jan 2019) en in ‘t Bestegoed in Elst op de woensdagen van 9.30 tot 10.30.

Achtergrond

In Rhenen zijn inwoners die moeite hebben om financieel het hoofd boven water te houden. Alhoewel er allerlei mogelijkheden zijn om hiervoor hulp te krijgen, maakt niet iedereen van deze ondersteuning gebruik. Mogelijke oorzaken zijn onder andere:

  • taalbarrière
  • gebrek aan kennis over de mogelijkheden van ondersteuning
  • gebrek aan vaardigheden om gebruik te maken van de mogelijkheden (invullen formulieren, e.d.)
  • onbekend met helpende instanties
  • men ervaart een hoge drempel om gebruik te maken van ondersteuning (bijv. het in contact komen met ambtenaren, schuldgevoelens)

Hierdoor komt de hulp later op gang, waardoor de leefomstandigheden dikwijls zo zijn verslechterd dat het steeds lastiger wordt deze mensen te helpen. Ook vereist een verslechterde situatie een intensievere hulpverlening.

Doelstelling

Het doel van de Formulierenbrigade is om deze groep inwoners te helpen om de toegang tot de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning te verbeteren.