Organisatie

De Formulierenbrigade is onderdeel van de Stichting Noodfonds Rhenen

De Formulierenbrigade onderscheidt 3 functies:

Coördinator

Tjark Struif Bontkes

  • is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten
  • werft en rekruteert vrijwilligers voor de Formulierenbrigade
  • draagt zorg voor begeleiding en training van de vrijwilligers
  • organiseert huisvesting en benodigde faciliteiten voor de vrijwilligers zodat zij hun taken kunnen uitvoeren
  • onderhoudt contacten met alle relevante organisaties in de gemeente Rhenen
  • zorgt voor publiciteit zodat de doelgroep de Formulierenbrigade weet te vinden
  • is aanspreekpunt voor het bestuur van het Noodfonds
  • brengt periodiek verslag uit aan het bestuur betreffende de verleende hulp
  • woont als regel de bestuursvergaderingen van het Noodfonds bij

Penningmeester

Cees van Delen

De financiële administratie is onderdeel van die van het Noodfonds en heeft een eigen penningmeester en een eigen bankrekening: NL 98 INGB 0008 1091 05.

Om administratieve redenen is de tenaamstelling Stichting Noodfonds Rhenen.

 

Adviseurs

Tjark Struif Bontkes, Han Wijnands, Bassel Rezek, Jacob Smit en Rein Bijkerk