Werkwijze

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Om het doel te bereiken is er een laagdrempelig spreekuur waar de doelgroep terecht kan voor:

 

Op welke terreinen?

De Formulierenbrigade biedt hulp op de volgende terreinen

1. Invullen van formulieren, zoals

2. Hulp bij Administratie

Voor mensen die niet in staat zijn hun administratie op orde te houden

3. Doorverwijzing naar hulpinstanties

 

Belangrijke regels

Een aantal belangrijke regels is bij de advisering van kracht: