Werkwijze

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Om het doel te bereiken is er  een laagdrempelig inloopspreekuur  waar de doelgroep terecht kan voor:

 

Op welke terreinen?

De Formulierenbrigade biedt hulp op de volgende terreinen

1. Invullen van formulieren, zoals

 • Kwijtschelding gemeentebelastingen
 • Kwijtschelding waterschapsbelasting
 • Aanmelding voedselbank
 • Aanvragen bijstand
 • Aanvragen bijzondere bijstand
 • Aanvragen Noodfonds
 • Aanvragen minimaregelingen
 • Aanvragen DigiD
 • Aanvragen huursubsidie en zorgtoeslag

2. Doorverwijzing naar hulpinstanties

 

Belangrijke regels

Een aantal belangrijke regels is bij de advisering van kracht:

 • De vrijwilligers van de Formulierenbrigade nemen geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun adviezen: de klant blijft dus te allen tijde zelf verantwoordelijk.
 • De vrijwilligers vullen zelf geen formulieren in en ondertekenen geen formulieren
 • Voor elke klant wordt een aantal gegevens vastgelegd op een intakeformulier. Het gaat om gegevens die noodzakelijk zijn om de klant goed te kunnen helpen. De gegevens worden niet gedeeld met mensen buiten de Formulierenbrigade.
 • De gesprekken zijn vertrouwelijk en de gegevens worden niet met derden gedeeld.
 • Wel is er sprake van een geanonimiseerd rapportage systeem.
 • Wanneer een klant wordt doorverwezen wordt deze na enige tijd gebeld om te vragen of deze is geholpen.