Werkwijze

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Om het doel te bereiken is er  een laagdrempelig inloopspreekuur  waar de doelgroep terecht kan voor:

  • ondersteuning bij het doen van aanvragen (hulp bij het invullen van formulieren)
  • helpen bij het formuleren van hun problemen
  • doorverwijzing naar gemeentelijke en particuliere instanties
  • hulp bij administratie

 

Op welke terreinen?

De Formulierenbrigade biedt hulp op de volgende terreinen

1. Invullen van formulieren, zoals

 • Kwijtschelding gemeentebelastingen
 • Kwijtschelding waterschapsbelasting
 • Aanmelding voedselbank
 • Aanvragen bijstand
 • Aanvragen bijzondere bijstand
 • Aanvragen Noodfonds
 • Aanvragen minimaregelingen
 • Aanvragen DigiD
 • Aanvragen huursubsidie en zorgtoeslag

2. Hulp bij Administratie

Voor mensen die niet in staat zijn hun administratie op orde te houden

3. Doorverwijzing naar hulpinstanties

 

Belangrijke regels

Een aantal belangrijke regels is bij de advisering van kracht:

 • Als een klant zich aanmeldt wordt een inschrijformulier ingevuld, waarop naam, adres, email en de naam van de instantie door wie de klant is doorverwezen vermeld plus een korte omschrijving van de hulpvraag
 • De vrijwilligers van de Formulierenbrigade nemen geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun adviezen: de klant blijft dus te allen tijde zelf verantwoordelijk. De klant ondertekent daartoe een verklaring op het inschrijfformulier.
 • De gesprekken zijn vertrouwelijk en de gegevens worden uitsluitend gedeeld met de instanties waarvoor de hulpvraag is bestemd.
 • De vrijwilligers vullen zelf geen formulieren in en ondertekenen geen formulieren
 • Voor elke klant wordt een aantal gegevens vastgelegd op een intakeformulier. Het gaat om gegevens die noodzakelijk zijn om de klant goed te kunnen helpen. De gegevens worden niet gedeeld met mensen buiten de Formulierenbrigade.
 • De gesprekken zijn vertrouwelijk en de gegevens worden niet met derden gedeeld.
 • Wel is er sprake van een geanonimiseerd rapportage systeem.
 • Zie voor verdere informatie de Privacyverklaring op deze website